BRONEERIMIS- JA TÜHISTAMISTINGIMUSED

1. Kohaldamisala

1.1. Need broneerimis- ja tühistamistingimused kehtivad kliendi ja Haga Home vahel Haga Home broneerimissüsteemi vahendusel teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Broneeringu tegemisega nõustub klient nende tingimuste sisu ja kohaldamisega. Broneeringu tegemisega kinnitab klient ühtlasi, et on tutvunud Haga Home privaatsuspoliitikaga ja nõustunud isikuandmete töötlemise tingimustega.

1.3. Tingimuste alusel osutab Haga Home majutusteenust ja võimaldab kliendil ajutiselt ja tasu eest kasutada teenuseid ja klient kohustub Haga Home-ile maksma tasu ja muid käesolevates tingimustes sätestatud lisatasusid. Tingimustele ei kohaldata eluruumi ega äriruumi üürilepingu sätteid.

1.4. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Haga Home broneerimissüsteemi vahendusel teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Mõisted

2.1. Käesolevates tingimustes on järgmistel väljenditel järgmine tähendus:
Tingimused – majutusteenuse broneerimis- ja tühistamistingimused.
Haga Home – majutusteenust pakkuv ettevõte Oma Korterid OÜ, registrikoodiga 16409820, asukohaga Pärnu mnt 105, 11312 Tallinn, Harju maakond, Eesti.
Haga Home broneerimissüsteem – Haga Home-ile kuuluv ostukeskkond aadressil https://hagahome.me/ Haga Home-i poolt pakutavate teenuste broneerimiseks.
Broneering – kliendi poolt tehtud broneering teenuse kasutamiseks.
Teenus – majutusteenus (nii hotelli kui pikaajaline) kliendi majutamiseks korteris ja majutusteenusega seonduvad teenused, mida Haga Home osutab kliendile tingimuste alusel.
o Hotelli teenus – majutusteenus kestusega kuni 30 päeva.
o Pikaajaline teenus – majutusteenus kestusega alates 31 päevast.
Lisateenus – võimalusel saadaolev täiendav teenus, mida osutatakse kliendile broneeringu alusel vastavalt tingimustele ja Haga Home kodulehel olevale infole.
Korter – ruum majutusteenuse osutamiseks, mida kliendil on õigus tingimuste alusel kasutada.
Territoorium – Haga Home-ile kuuluvad korterid ning muud majutusteenuse osutamiseks vajalikud pinnad.
Uksekood – läbipääsu tagav unikaalne kood, mis saadetakse kliendile broneeringu tegemise päeval e-kirja teel koos broneeringu kinnitusega ning mis kehtib broneeringu perioodil.
Klient – vähemalt 18 aastane teovõimeline isik, kes on läbi Haga Home broneerimissüsteemi broneerinud Haga Home poolt osutatava teenuse.
o Hotelli klient – vähemalt 18 aastane teovõimeline isik, kes on läbi Haga Home broneerimissüsteemi broneerinud Haga Home poolt osutatava teenuse kestvusega kuni 30 päeva.
o Pikaajaline klient – vähemalt 18 aastane teovõimeline isik, kes on läbi Haga Home broneerimissüsteemi broneerinud Haga Home poolt osutatava teenuse kestvusega alates 31 päevast.
Elanik – kas kliendiga koos majutuv isik või isik, kelle eest on broneeringu teinud klient.
Saabumispäev – majutusteenuse osutamise esimene päev, mil uksekood aktiveerub.
Lahkumispäev – majutusteenuse osutamise viimane päev, mil uksekood kaotab kehtivuse.
Ettemaks – hotelli teenuse puhul makstakse kogu teenuse eest makstav tasu ettemaksuna. Pikaajalise teenuse puhul on ettemaksuks esimese kuu tasu proportsionaalselt saabumispäeva ning jooksva kuu lõpuni jääva ajavahemiku eest.
Tasu – kliendi poolt teenuse eest ette makstav tasu.
Tagatisraha – tagatis, mis tagab Haga Home-i tingimustest tulenevaid nõudeid pikaajalise kliendi vastu. Hotelli kliendil tagatisrahanõue puudub.
Lepingu sõlmimise tasu – ühekordne tasu ainult pikaajalisele kliendile, mida makstakse lepingu sõlmimise eest. Lepingu sõlmimise tasu on 25 eurot ega kuulu ühelgi asjaolul tagastamisele.
Lisatasu – lisatasu, mida klient maksab Haga Home-ile lisateenuste eest.
Kommunaalkulud – pikaajalise kliendi poolt tasumisele kuuluvad kulud, milles koosnevad fikseeritud kõrvalkuludest (3 eur/m2) ning vee ja elektri kuludest vastavalt tarbimisele.
Viivis – viivis mistahes tingimustes sätestatud maksetega viivitamise eest kliendi poolt.
Kodukord – Korteri kasutamise tingimused.

3. Broneerimine ja broneeringu kinnitus

3.1. Haga Home broneerimissüsteemis tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud tehingute tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.

3.2. Haga Home-il on õigus kliendi vanuse tuvastamiseks küsida isikut tõendavat dokumenti ning alaealise kliendi korral keelduda tehingu täitmisest.

3.3. Teenuse broneerimiseks vormistab klient broneeringu Haga Home broneerimissüsteemis, valides toodud valikust meelepärase korteri ning vajadusel lisateenused, mis vastavad kliendi otsingukriteeriumidele.

3.4. Broneeringut on võimalik ette teha kuni 6 kuud enne saabumispäeva.

3.5. Broneeringu tegemisel esitab klient Haga Home-ile järgneva info:
• kliendi ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (e-mail või telefoni number);
• teenuse liik (hotelli või pikaajaline);
• valitud korteri tüüp;
• soovitavad lisateenused;
• teenuse osutamise kuupäevad (saabumis- ja lahkumispäev);
• krediitkaardiandmed;
• kliendi kodakondsus;
• kliendi isikut tõendava dokumendi nimi, number ja väljastaja riik;
• hotelli kliendi puhul ka reisi eesmärk (töö või puhkus).

3.6. Nõutavad andmed on detailselt toodud Haga Home broneerimissüsteemis ja klient saab juhised broneerimise protsessi käigus.

3.7. Juhul kui klient ise Haga Home-is ei majutu, tuleb broneeringu tegemisel andmetele lisada elaniku nimi ja broneeringu eest tasumise makseviis ning muu võimalik broneeringuga seotud teave. Nende andmete säilitamise ja kasutamise kohta saab lisateavet meie privaatsuspoliitikast.

3.8. Kui kliendiga koos peatuvad broneeringu ajal korteris ka külalised ehk muud isikud, kes kasutavad teenust, peab klient broneerimise käigus avaldama teatud andmeid ka nende kohta. Klient vastutab selle eest, et kõik korterisse sisenevad külalised kasutavad korterit vastavalt teenuse tingimustele ja kodukorrale. See tähendab, et saades ligipääsu korterile (sealhulgas uksekoodi) võtab klient endale täieliku vastutuse selle eest, et külalised on teenuse tingimustega kursis ning nõustuvad neid järgima.

3.9. Alla 18. aastaste isikute majutamine Haga Home-is toimub vaid juhul, kui täiskasvanud saatja ööbib Haga Home-is samal majutusperioodil.

3.10. Teenuse osutamise leping loetakse kliendi ja Haga Home vahel sõlmituks teenuse tingimustes ja broneeringu kinnituses ära toodud tingimustel alates broneeringu kinnituse saatmisest kliendile.

3.11. Kui Haga Home broneerimissüsteemis esineva vea tõttu on broneeringu hind või muud asjakohased kriteeriumid Haga Home-i mõistliku hinnangu kohaselt valed, on Haga Home-il õigus vigane teave parandada ja saata kliendile uus broneeringu kinnitus. Sellisel juhul loetakse kliendi ja Haga Home vaheline leping sõlmituks uuendatud tingimuste kohaselt ja nii, nagu on märgitud kliendile saadetud muudetud broneeringu kinnituses.

3.12. Broneering on õige, täpne ja täielik. Broneeringut tehes kinnitab klient, et järgib korteris viibides Haga Home-i kodukorda.

3.13. Kui klient on broneeringu teinud, saadab Haga Home broneeringu kinnituse kliendi poolt broneerimisprotsessi käigus avaldatud e-posti aadressile, kinnitades kõik broneeringu üksikasjad. Broneering on Haga Home jaoks siduv, kui selle eest on tasutud ja kui klient on saanud selle kohta kinnituse koos uksekoodiga.

3.14. Kui Klient on saanud Haga Home broneeringu kinnituse, kuid selgub, et Haga Home-il ei ole võimalik kliendile teenust pakkuda, pakub Haga Home kliendile ilma lisatasuta paremat või samal tasemel teenust Haga Home-is või mõnel teisel, kliendile sobival kuupäeval.

4. Lisateenused

4.1. Haga Home pakub lisateenuseid, mis muudavad kliendi peatumise Haga Home-is võimalikult mugavaks. Vastavalt saadavusele võivad lisateenused hõlmata järgmisi teenuseid, kuid ei pruugi nendega piirduda:
• Varajane sissepääs/hiline lahkumine
• Voodilinade komplekt jms.
• Kodutekstiili komplekt
• Köögitarvikute komplekt
• Kodumasinate komplekt
• Föön
• Triikimislaud ja triikraud
• Smart TV
• Kohvimasin
• Koristusteenus
• Auto parkimiskoht (1 parkimiskoht korteri kohta, vabade kohtade olemasolul)
• Jalgratta parkimiskoht

4.2. Lisateenuseid pakutakse võimaluse korral. Kõik lisateenused ei pruugi olla saadaval kõigis korterites või igal ajal.

4.3. Lisateenuste eest tuleb maksta lisatasu, välja arvatud juhul, kui vastupidine on sõnaselgelt välja toodud broneeringu kinnituses.

5. Teenuse hind ja maksetingimused

5.1. Kliendi poolt Haga Home broneerimissüsteemi vahendusel ostetud teenuse eest tuleb tasuda kogu valitud teenuse maksumus. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide Haga Home broneerimissüsteemi kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega, aktsepteerib neid ning kohustub neid järgima.

5.2. Klient on kohustatud tasuma teenuse ning ette tellitud lisateenuste eest broneeringut tehes. Teenuse osutamise ajal kliendi poolt broneeritud lisateenuste eest tasumiseks on Haga Home-il õigus võtta lisatasu broneeringu tegemisel kasutatud kliendi krediitkaardilt.

5.3. Pikaajalise teenuse hinnaarvutus järgib kuupõhist rendiperioodi ning pikaajalise kliendi poolt tasumisele kuuluv summa sisaldab tasu majutuse, lisateenuste ning kommunaalkulude eest.

5.4. Teenuse pikendamisel on klient kohustatud tasuma lisaööde majutuse eest koheselt, enne uue uksekoodi väljastamist.

5.5. Kõik teenuste ja lisateenuste hinnad on märgitud eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud makse.

5.6. Haga Home broneerimissüsteemis määratud summa tasumine toimub ülekandega internetipanga vahendusel või Visa ja MasterCard deebet- ja krediitkaardimaksetena. Internetipanga vahendusel on võimalik ülekandega maksta järgmistest pankadest:
• Eesti – Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop pank ja Pocopay.
• Läti – Swedbank, SEB, Citadele ja Nordea
• Leedu – SEB, Nordea, Swedbank

5.7. Makse koheseks registreerimiseks peab klient vahetult peale ülekande või kaardimakse sooritamist klõpsama nuppu „tagasi kaupmehe juurde“. Ilma makse kohese registreerimiseta broneering ei aktiveeru ning broneeringu kinnitust ei saadeta.

5.8. Kui klient ei autoriseeri krediitkaardimakset või kui krediitkaardil ei ole piisavalt raha või esineb muid asjaolusid, mille tõttu ei saa krediitkaardiga tasuda, on Haga Home-il õigus tühistada kliendi broneering ilma eelneva hoiatuseta.

5.9. Lisateenuste eest tuleb tasuda lisatasu vastavalt Haga Home broneerimissüsteemis toodud hindadele. Lisatasu võetakse ka juhul, kui hotelli klient ületab elektri-, kütte-, vee- või kanalisatsiooni kasutamise mõistliku koguse.

5.10. Lisatasu koristamise eest summas 30-euro rakendub pikaajalise teenuse puhul ning antud summa võetakse maha tagatisest enne selle tagastamist. See on vajalik, kuna pärast Kliendi lahkumist tuleb teostada spetsiifilisem koristus, mida klient ise ei saa teostada. Kui korter jäetakse enne lahkumist koristamata, rakendub kahekordne koristustasu summas 60 eurot.
5.11. Korteris olevate esemete hävitamise või kahjustamise korral võetakse kahjude hüvitamiseks lisatasu (kuni 500 eurot + käibemaks). Kui kahjutasu ei kata kliendi või külalise poolt tekitatud kahju, võib Haga Home nõuda kliendilt kahju hüvitamist vastavalt tekitatud kahju suurusele.

5.12. Kõik teenusega seotud arved, mis on Haga Home poolt väljastatud, tuleb tasuda hiljemalt 7 päeva jooksul arvates arve kuupäevast, kui ei ole sõnaselgelt öeldud või kokku lepitud teisiti. Mistahes maksetega viivitamisel on Haga Home-il õigus nõuda viivist vastavalt kehtivatele seadustele maksekohustuse perioodi eest alates maksekohustuse tekkimisest kuni selle nõuetekohase täitmiseni.

5.13. Haga Home jätab endale õiguse muuta hindu ja lisada, muuta või eemaldada eripakkumisi aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele ning kooskõlas kehtivate seadustega. Muudatused ei mõjuta juba kinnitatud broneeringuid, kuid võivad mõjutada tulevikus tehtavaid broneeringuid.

5.14. Broneeringu kinnituses sätestatud tasu ei kuulu ühelgi asjaolul kliendi poolt alandamisele, tasaarvestamisele, hoiustamisele ega Haga Home-i poolt tagastamisele ning sellest kliendi poolt maksmisest keeldumine ei ole õigustatud ühelgi alusel.

6. Broneeringu muutmine ja tühistamine

6.1. Broneering on kehtiv alates saabumispäevast kuni lahkumispäevani. Kehtivusaja ületamisel muutub broneering kehtetuks ning see ei kuulu tagastamisele ega ümber vahetamisele.

6.2. Broneeringut on võimalik muuta nii enne saabumispäeva kui teenuse kasutamise perioodil, teavitades sellest Haga Home klienditeenindust ette vähemalt 2 tööpäeva aadressil info@hagahome.me. Broneeringu muutmiseks loetakse olemasolevale broneeringule erinevate lisateenuste lisamist või nende eemaldamist või broneeringu kestuse muutmist.

6.3. Kui hotelli kliendi broneeringu muutmise tulemusena muutub broneeringu kestus pikemaks kui 30 päeva, muutub hotelli klient pikaajaliseks kliendiks ning talle rakenduvad kõik pikaajalise kliendi kohustused, sealhulgas tagatisraha maksmise kohustus. Sama põhimõte kehtib juhul, kui hotelli klient teeb järjestikku mitu lühiajalist broneeringut, mille kestvus kokku on üle 30 päeva.

6.4. Broneeringu tühistamine nii hotelli kui pikaajalise teenuse puhul on võimalik juhul, kui klient teavitab sellest Haga Home-i ette vähemalt 14 päeva enne saabumispäeva. Sellisel juhul kuulub kliendile tagastamisele juba tasutud ettemaks ning tagatisraha, kuid lepingu tasu tagastamisele ei kuulu.

6.5. Kui klient teavitab Haga Home-i broneeringu tühistamisest ette vähem kui 14 päeva enne saabumispäeva, on Haga Home-il õigus ettemakstud summat mitte tagastada.

6.6. Broneeringu ennetähtaegne lõpetamine teenuse kasutamise ajal on võimalik järgmistel tingimustel:

6.6.1. Hotelli klient kohustub teenuse ennetähtaegsel lõpetamisel teavitama sellest Haga Home klienditeenindust ette vähemalt 2 tööpäeva aadressil info@hagahome.me. Hotelli teenuse ennetähtaegsel lõpetamisel on Haga Home-il õigus ettemakstud summat mitte tagastada.

6.6.2. Pikaajaline klient kohustub teenuse  lõpetamisel teavitama sellest Haga Home klienditeenindust ette vähemalt 14 tööpäeva aadressil info@hagahome.me. Pikaajalise teenuse  lõpetamisel tasub klient teenuse osutamise eest kuni teenuse kasutamise tähtaja lõpuni.

6.7. Käesolevatest tingimustest kõrvale kaldudes on õigus broneeringut tasuta tühistada ja võimalikud ettemaksed võidakse tagastada vastavalt olukorrale kokkuleppel Haga Home klienditeenindusega.

7. Saabumine ja lahkumine

7.1. Haga Home-i territooriumil ei ole vastuvõtulauda ega personali, samuti ei ole kliendil vaja saabumispäeval eraldi sisse registreerida. Kogu vajalik info korterisse saabumispäeval sisse saamiseks edastatakse kliendile broneeringu kinnitusega.

7.2. Broneeringu kinnituses olev uksekood aktiveerub saabumispäeval alates kella 12-st, kui klient ei ole broneerinud varasemat sissepääsu lisateenust või kui klient ja Haga Home pole kokku leppinud teisiti.

7.3. Kui korterisse sisenemise järgselt avastab klient, et korter ei ole sobivas seisukorras, korter on puudustega või kahjustatud (näiteks katkised või mittetöötavad esemed, kahjustused vms), tuleb sellest Haga Home-ile viivitamatult teatada, et vältida olukorda, kus kliendile esitatakse lahkumise järel trahvinõue või kulude arve. Hilisemad pretensioonid ei kuulu Haga Home-i poolt rahuldamisele.

7.4. Haga Home-is järgitakse häid tavasid ja kodukorra reegleid, millega on võimalik tutvuda Haga Home kodulehel ning mis on leitavad ka korteris olevalt infolehelt.

7.5. Haga Home personalil on õigus kontrollida Haga Home-is liikuvate inimeste andmeid, et tagada, et peale kella 22:00 viibivad Haga Home-is vaid kehtiva broneeringuga kliendid.

7.6. Korterisse ning territooriumile sissepääsu võimaldav uksekood kaotab kehtivuse ning korteris elektrit vajavad kommunikatsioonid lõpetavad töö lahkumispäeval kell 12:00, kui klient ei ole broneerinud hilise lahkumise lisateenust või kui klient ja Haga Home pole kokku leppinud teisiti. Seejärel puudub kliendil õigus korteri ja territooriumi kasutamiseks ning ta on kohustatud korteri vabastama.

7.7. Haga Home-il on õigus võtta lisatasu iga lahkumisel ületatud tunni eest summas 20 eurot, kui klient ei ole vabastanud korterit 30 minuti jooksul peale ettenähtud aega ega ole sellest teavitanud Haga Home klienditeenindust.

7.8. Juhul, kui klient keeldub oma isiklikke asju ja vara korterist eemaldamast või keeldub ruume vabastamast, on Haga Home-il õigus need asjad kokku koguda ning kliendi kulul hoiustada. Kui klient ei ole oma vara nõudnud 1 kuu jooksul alates lahkumispäevast, on Haga Home-il õigus korterisse jäetud kliendi vara utiliseerida või müüa (kas enampakkumisel või muul viisil), ilma et Haga Home oleks kohustatud selle eest kliendile või muule isikule midagi hüvitama. Käesolevaga volitab klient Haga Home-i sõlmima vajalikke lepinguid kliendi vara kõrvaldamiseks ning hoistamiseks ja kohustub tasuma vajalike teeuste eest vastavalt kliendile esitatud arvetele. Haga Home-il ei ole kohustust säilitada vallasasju, mille klient võis ruumidesse unustada.

7.9. Pikaajaline klient peab korteri jätma selliselt nagu Haga Home selle kliendile üle andis, st mööbel paikneb samas kohas nagu korteri üleandmisel ning korter on koristatud. Lisatasu koristamise eest võetakse vastavalt käesolevate tingimuste punktile 5.10. Antud nõue ei kehti hotelli teenuse puhul.

7.10. Kui klient on sõlminud lepingu kolmanda isikuga korteris pakutava teenuse osutamiseks (nt Telia vms), kohustub klient ainuisikuliselt täitma eeltoodud lepingust tulenevaid kohustusi ning lõpetama/üles ütlema nimetatud lepingu lahkumispäeva seisuga.

7.11. Korteri registreerimine kliendi elukohaks on võimalik vaid Haga Home-i eelneval kirjalikul nõusolekul ning üksnes teenuse kasutamise ajaks. Kui klient on kasutanud Haga Home-i poolt pakutavat võimalust korteri enda elukohana registreerimiseks, kohustub ta ainuisikuliselt tegema kõik selleks, et elukoha registreering saaks muudetud hiljemalt lahkumispäeva seisuga. Haga Home-il on õigus tagatisraha tagastamine kinni pidada kuni eelnimetatud kohustuse kohase täitmiseni. Juriidilisest isikust pikaajalise kliendi puhul ei lõppe kliendi tasu maksmise kohustus enne, kui asukoha registreering äriregistris on muudetud, isegi juhul, kui klient on korterist lahkunud ning majutusteenust enam ei kasuta.

8. Teenuse peatamine ja lõpetamine

8.1. Kliendi broneeringud võidakse blokeerida või jätta need vastu võtmata, kui klient ei järgi käesolevaid tingimusi või kui Haga Home-il on alust kahtlustada, et teenuseid broneeritakse ebaseadusliku tegevuse jaoks või viisil, mis võib põhjustada kahju Haga Home-ile või kolmandatele isikutele.

8.2. Haga Home-il on õigus kohe peatada Haga Home broneerimissüsteemi kasutamine kliendi poolt ja/või keelduda broneeringu töötlemisest ja/või lõpetada mistahes lepinguid, kui:

8.2.1. klient või temaga koos viibivad külastajad ei kasuta korterit või territooriumi hoolikalt, heaperemehelikult või vastavalt käesolevates tingimustes või kodukorras ettenähtud nõuetele ega kõrvalda rikkumist 7 päeva jooksul;

8.2.2. klient rikub oluliselt käesolevaid tingimusi ega kõrvalda rikkumist 7 päeva jooksul või kui Haga Home-il on põhjust arvata, et teenust kasutades käitub klient petturina;

8.2.3. ilmneb, et klient või elanik on kriminaalkorras karistatud või viibib Eestis ebaseaduslikult või Haga Home-il esineb kliendi või elaniku suhtes rahapesukahtlus või terrorismi rahastamise kahtlus või klient või elanik on rahvusvahelise sanktsiooni või finantssanktsiooni subjekt, millisel juhul ei ole rikkumise kõrvaldamiseks täiendavat tähtaega vaja anda;

8.2.4. kliendi suhtes algatatakse pankrotimenetlus ning Haga Home on nõudnud tasu ja muude lepinguliste kohustuste maksmiseks piisavat tagatist ja klient ei ole täiendavat tagatist andnud 5 päeva jooksul nõude esitamisest;

8.2.5. klient on hilinenud tasu või selle olulise osa tasumisega kahel järjestikusel kuul;

8.2.6. klient on hilinenud tasu või muude lepinguliste maksete tasumisega ning ei ole oma rahalist kohustust täitnud Haga Home-i poolt antud täiendava 7 päevase tähtaja jooksul.

8.3. Kliendipoolse teistkordse rikkumise puhul võib Haga Home lepingu lõpetada ilma ette hoiatamata koheselt.

8.4. Juhul kui klient ei täida kohaselt käesolevates tingimustes sätestatud kohustusi, on Haga Home-il õigus peatada mistahes teenuse (sh. elekter, küte, vesi, lisateenused) osutamine kliendile, ja/või juurdepääs korterile või territooriumile tingimusel, et Haga Home on hoiatanud klienti vastavast peatamisest 7 päeva ette ja klient ei ole vaatamata hoiatusele oma rikkumist kõrvaldanud. Haga Home taastab teenuse osutamise või korterile/territooriumile sissepääsu võimalikult kiiresti, kui klient on rikkumise kõrvaldanud või heastanud. Klient kohustub hüvitama Haga Home-ile kommunaalteenuste välja- ja sisselülitamise kulud summas 50 eurot, kui korterist vee- ja kanalisatsiooni, elektri või kütte välja- ja sisselülitamine oli tingitud kliendipoolse ja tingimustes sätestatud kohustuste mittetäitmisest. Kliendi vastutusega võrdsustatakse nende isikute tegevus, kellel klient võimaldas (või tegi oma käitumisega võimalikuks) korterit või territooriumi kasutada.

8.5. Haga Home-il on õigus igal ajal korterisse siseneda kontrollimaks tingimuste täitmist, teostamaks tehnilisi kontrolle ja hooldusi, tuvastamaks rikkumisi, tuvastamaks ja tõrjumaks ohtu ja kahju, ennetamaks või likvideerimaks avariid ja õnnetusi jne. Haga Home ei pea sisenemisest ette teatama, kuid korteris hoolduste tegemisest teatab Haga Home ette vähemalt 1 tööpäeva, välja arvatud avariide ja õnnetuste korral.

9. Vastutus

9.1. Klient vastutab tahtlikult või hoolimatusest põhjustatud (näiteks korteris suitsetamise, alkohoolsete või narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel tekkinud) kahju eest, mille tema ise või tema külalised tekitavad korterile või Haga Home muudele ruumidele, neis olevale sisustusele või seadmetele ja Haga Home muudele klientidele või nende varale.

9.2. Klient on kohustatud Haga Home-ile hüvitama täies ulatuses kõik kahjud, mis tekivad teenuse ja korteri kasutamisel eirates Haga Home kodukorda ning käesolevaid tingimusi, sealhulgas kõik niisuguste kahjude sissenõudmise kulud, kaasa arvatud mõistlikus ulatuses õigusabikulud.

9.3. Klient vastutab kõigi lisakulude või kahjude eest, mis tulenevad Haga Home-ile broneeringu tegemise käigus esitatud valedest, ekslikest või mittetäielikest andmetest.

9.4. Haga Home ei ole vastutav korteris tarbitavate kommunaalteenuste ja muude teenuste katkestuste või halva kvaliteedi eest, välja arvatud juhul, kui need on põhjustatud Haga Home-i süül.

9.5. Haga Home-i tingimustest tulenevate kohustuste täitmata jätmine on vabandatav, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud. Vääramatu jõud tingimuste tähenduses on asjaolu, mis ei ole Haga Home-ist sõltuv ja mille puhul Haga Home-ilt ei saanud mõistlikult eeldada, et ta oleks saanud seda arvesse võtta, vältida või selle tagajärgedega toime tulla.

9.6. Haga Home ei vastuta korterisse ilma järelevalveta jäetud vara ja väärisasjade eest.

9.7. Haga Home sisehoovis olevat parklat on lubatud kasutada ainult Haga Home-is peatuvatel klientidel, kes on ostnud vastavasisulise lisateenuse. Haga Home jätab endale õiguse teisaldada teiste isikute autosid või autosid, mis kujutavad ohtu isikutele, varale või keskkonnale. Parkimisala on varustatud tõkkepuu ja valvekaameratega, kuid Haga Home ei vastuta parklasse jäetud autode ja nende sisu eest.

9.8. Haga Home vastutab üksnes süü korral. Haga Home vastutab tingimuste rikkumise korral üksnes otsese varalise kahju eest. Haga Home ei vastuta saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest. Haga Home-i koguvastutus tingimuste rikkumise eest piirdub summaga, mis võrdub kliendi poolt Haga Home-ile teenuse eest tegelikult makstud summaga, välja arvatud juhul, kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui see on vastuolus seadusega.

10. Intellektuaalomandi õigused ja andmete töötlemine

10.1. Kõik intellektuaalomandi õigused seoses tarkvara, dokumentatsiooni või teabega, mida Haga Home kasutab või arendab käesolevate tingimuste alusel infoühiskonna teenuste osutamise käigus (sh veebileht ning Haga Home broneerimissüsteem ja sinna üles laaditud materjal), kuuluvad Haga Home-ile. Klient ei kopeeri, muuda, kohanda, muugi lahti ega tuvasta muul viisil kodulehe ja Haga Home broneerimissüsteemi lähtekoodi ega muud Haga Home-i kasutatud tarkvara, ei tee väljavõtteid ega kasuta kodulehel ega Haga Home broneerimissüsteemis olevaid andmeid ärilistel eesmärkidel või mis tahes muul eesmärgil, kui on kodulehe või Haga Home broneerimissüsteemi kavandatud eesmärk.

10.2. Klientide isikuandmete töötlemise põhimõtted on sätestatud privaatsuspoliitikas, mis on igal ajal kodulehelt kättesaadav.

11. Lõppsätted

11.1. Haga Home-il on ühepoolselt õigus muuta käesolevaid tingimusi, kodukorda ja hinnakirju. Muudatused jõustuvad peale nende avaldamist kodulehel.

11.2. Pooled loevad e-kirja vahetust piisavaks lepinguliste teadete ja nõuete esitamise vormiks. Kõik teated, mis on saadetud poolte poolt märgitud või teavitatud e-posti aadressile, loetakse kätte saaduks saatmise päevale järgneval tööpäeval. Pooled kohustuvad teist poolt viivitamatult teavitama enda e-posti aadressi või muude kontaktandmete muutumisest.

11.3. Haga Home broneerimissüsteemi vahendusel tehtud teenuste broneerimise ja teenuse osutamisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Ettevõtte juriidiline nimi: Oma Korterid OÜ
Reg.nr: 16409820
KM nr: EE102449996
Aadress: Pärnu mnt 105, 11312 Tallinn, Harju maakond, Eesti
Panga nimi: SEB Pank AS
IBAN kood: EE351010220293737222
SWIFT kood: EEUHEE2X
Telefon: +372 502 0739
E-mail: info@hagahome.me
Kodulehekülg: https://hagahome.me